El Sanimap és una radiografia que desgrana com s’han quedat els serveis d’atenció primària després de les retallades pressupostàries executades en sanitat entre 2011 i 2014. Al Mapa es plasma en colors i indicadors la pressió assistencial després de la retallada de personal generalitzada, la diferència de la visites el dia i dels llocs de treball entre aquest lapsus de temps, a més de senyalar en punts algunes de les lluites veïnals.