Teresa Crespo

Teresa Crespo
Sobre Teresa Crespo

Vocal de pobresa d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) Contacte: Twitter | Més articles

Garantia de rendes, una qüestió de drets

19/01/2018 - Teresa Crespo

Les experiències existents ens indiquen que les polítiques que garanteixen una renda tenen un doble efecte: en primer lloc, sobre la persona i la seva dignitat, però en segona instància també sobre l'economia del territori, ja que la seguretat de disposar d'uns els ingressos incrementa el consum i enforteix les xarxes socials