Lluís Freixes Carbonell

Animals en els videojocs: mil maneres de matar

03/09/2019 - Lluís Freixes Carbonell

És important apel·lar a la responsabilitat de les desenvolupadores de videojocs perquè incloguin plantejaments que tinguin en compte l'ètica animal. En molts casos es glorifica la violència i la carn com a premi i es representa els animals no humans sota la premissa que estan a la nostra disposició