Josep Moya

Josep Moya
Sobre Josep Moya

És psiquiatre i psicoanalista, doctor en Medicina. És psiquiatre del Centre de Salut Mental del Parc Taulí, i prèviament havia estat el director executiu del Servei de Salut Mental d'aquest mateix centre. També és el responsable de l'Àrea Social i Comunitària de l'Observatori de Salut Mental de Catalunya. Coordinador de l'equip clínic del Centre l'Alba (Unitat Mèdic-Educativa i Centre de Dia per Autistes). A més és un dels psiquiatres de l'equip CIPAIS Més articles

Paraules armades

03/10/2019 - Josep Moya

Em preocupa i m'indigna ara i aquí és la utilització perversa d'un discurs que genera confusió i fomenta odis que, en alguns moments i contextos concrets, pot provocar fets irreparables

El que han fet les administracions per prevenir el terrorisme

17/08/2018 - Josep Moya

El fenomen del terrorisme i, més concretament, de l’islamista, és molt complex i no es pot explicar apel·lant a estereotips de naturalesa psicosocial o de naturalesa psiquiàtrica. El terrorista no és inevitablement pobre ni es troba indefectiblement en risc d’exclusió social.