Les desigualtats entre els barris de Barcelona


Llegenda panot Barcelona

Ordena els barris segons:

Dades extretes del portal d'Open Data de l'Ajuntament de Barcelona: Atur desembre 2017, Índex de renda familiar disponible 2016, Població per nivell acadèmic 2017, Població per nacionalitat 2017 i Lectura del Padró 2017.