Vaga de 24 hores del professorat de la UB contra la precarietat laboral i salarial

Les organitzacions de docents especialment els professors associats fa anys que reclamen mesures contra el tracte discriminatori que pateixen en la institució universitària

Tomeu Ferrer
 
 
 
Barcelona, Spain - May 25, 2017: Facade of Faculty of Geography and History of Barcelona University and building of GRACMON in Barcelona, Spain

Barcelona, Spain - May 25, 2017: Facade of Faculty of Geography and History of Barcelona University and building of GRACMON in Barcelona, Spain

Les organitzacions Confederació General del Treball (CGT) i la Coordinadora Obrera Sindical (COS), convoquen vaga de 24 hores dijous 25 d’octubre del Personal Docent i d’Investigació (PDI) permanent i no permanent de la Universitat de Barcelona (UB).

La UB igual que la resta d’universitats ha evolucionat de manera que cada cop la tasca docent depèn més del professorat associat i menys dels titulars. Això passa perquè els salaris tant en un cas com l’altre mostren diferències molt notables. Així, l’agost de 2012 els professors associats eren 2.011 persones, i quatre anys més tard el nombre de professors associats a la UB era de 2.749, un 44% del total. Al seu torn el 2016 la xifra de professors titulars era de 1.173, quan quatre anys abans eren 1298 persones. Dit en altres paraules ha augmentat i molt el nombre de professors associats mentre que ha disminuït lleument el dels professors titulars. La situació dels professors associats és des de fa molt temps l’aspecte més sagnant del malestar del personal universitari.

I és que fa temps que expressen el seu malestar perquè consideren que estan sent tractats com a mà d’obra barata. En aquest sentit hi ha casos, i no són minoritaris, de docents que només treballen dues hores setmanals, equivalents a una hora per preparar la matèria i una altra hora per impartir-la, fer l’avaluació i estar a disponibilitat del departament corresponent, reben a canvi un salari que amb dades de 2016, se situava en 92 euros al mes. Però, en el cas d’un professor amb una dedicació setmanal global de 12 hores: 6 de preparació i altres 6 per la docència directa, el salari que rebria seria de 550,91 euros mensuals, que al cap de l’any s’acosta als 7.500 euros, segons fonts del grup, que ha decidit iniciar accions per canviar la seva situació.

A la vaga s’hi ha arribat després de molts anys d’intentar arribar a solucions amb la UB. El 2016 la CGT explicava que des de 2012 s’ha intentat arribar a acords amb el rectorat en dues línies: la correcció de la situació de discriminació que afecta el col·lectiu en el còmput de la seva dedicació docent en el Pla de Dedicació Acadèmica PDA (que es fa de manera diferent a la resta de categories laborals), i el reconeixement de la problemàtica dels falsos associats amb l’aplicació de mesures que vagin en el sentit de regularitzar com a figures a temps complet el col·lectiu contractat en situació inadequada, tal com exigeix la disposició transitòria segona del conveni laboral del sector universitari.

CGT i COS han presentat una candidatura conjunta al comitè d’empresa de la UB sota el nom TransFormenUB. Aquesta agrupació sindical ha cridat a la vaga sota un seguit de punts:

  • Per una banda, es reclama que es reobri a la UB d’una manera efectiva la taula de negociacions per regularitzar els falsos associats, que tingui com a punt de partida que un fals associat són tots aquells professors/es que estan fent carrera acadèmica i/o que cobreixin tasques estructurals.
  • En segon lloc es planteja que es millorin les condicions laborals de tots els associats amb l’aplicació immediata de l’escala salarial màxima i que es compleixin les sentències judicials eliminant el greuge comparatiu salarial que pateixen en relació a la resta de figures del personal.
  • El tercer punt és que es reconegui l’existència de contractació fraudulenta de professorat temporal (falsos associats i falsos interinatges) que cobreixen tasques estructurals i que no es faci cap acomiadament.
  • També es reivindica estabilitzar els investigadors i investigadores predoctorals, postdoctorals, col·laboradors, lectors i agregats interins a jornada completa.
  • A més es reivindica urgentment l’elaboració de la relació de llocs de treball i s’aprovi amb l’acord previ i vinculant de les Seccions departamentals, el Comitè d’Empresa de PDI-laboral i la Junta de PDI-funcionari.
  • Que es posi fi a la implementació del punt cinquè de la normativa del Pla de Dedicació Acadèmica (PDA), que des del curs 2017-18, s’ha materialitzat en l’aplicació del Reial Decret-Llei 14/2012del govern del PP en el sentit d’augmentar la docència del professorat a jornada completa a 32 crèdits i per tant més hores.
  • En el camí de l’estabilització del professorat de la UB ha de ser una via principal i irrenunciable la convocatòria anual de places de Titular d’Universitat (TU) i de Catedràtic d’Universitat (CU) funcionaris, en la mateixa quantitat que les jubilacions produïdes durant l’any anterior.
  • Les organitzacions convocants denuncien la ingerència dels governs de Catalunya i Espanya en la vida universitària, i la pèrdua gradual de l’autonomia universitària (nomenament de tribunals des d’instàncies polítiques, obligació de treure certs tipus de places autonòmiques anorreant les estatals, entre d’altres). Demanem explícitament que els implicats en la convocatòria de noves places tinguin la llibertat d’escollir la via d’estabilització preferida, la funcionarial o la contractual, una llibertat que se’ns nega repetidament per motius polítics, ben aliens a la vida acadèmica i universitària, amb tradició d’autonomia.

A les 14 hores els organitzadors han convocat un dinar de la precarietat que es farà a la plaça de la Universitat. Aquest acte el convoquen unitàriament totes les forces sindicals amb presència al comitè de la UB, i a les 16 hores hi ha una assemblea de PDI de totes les universitats catalanes.

Deixa un comentari

No publicarem la teva adreça de correu.


*