moviments socials

Les relacions tòxiques entre partits polítics i moviments socials

03/12/2018 - Arqueòleg Glamurós

Cal que tothom tingui clar el seu espai. Un partit polític no és un moviment social. Encara que els seus militants formin part d'altres moviments, el seu paper i la seva naturalesa és una altra. En el moment en què no estan clares les línies de demarcació entre societat civil i política institucional és quan apareixen relacions tòxiques