Monoparentalitat

Monoparentalitat i vulnerabilitat

01/04/2019 - Sira Vilardell

El 35% de les famílies en risc de pobresa són monoparentals. El 80% d'aquestes estan encapçalades per dones, a les quals se'ls sumen les desigualtats estructurals de gènere, que impacten en les oportunitats laborals, en una major precarització dels llocs de treball i una bretxa salarial encara massa elevada