Les addiccions, la satisfacció pel propi cos o els mals hàbits dels joves de Barcelona entre els indicadors més preocupants

El programa municipal Observatori 0-17 BCN: vides i drets de la infància i l’adolescència a la ciutat vol ser uninstrument per sistematitzar, monitoritzar, diagnosticar, estudiar i informar sobre la situació i el benestar dels infants i adolescents de la ciutat. Entre els indicadors que s'analitzen, se'n troben relacionats amb les realitats sociodemogràfiques, l'educació, pobresa, exclusió i desigualtats, violències i risc social i salut

Redacció
 
 
 
Imatge d'arxiu d'una de les jornades d'infància i adolescència / Observatori O-17

Imatge d'arxiu d'una de les jornades d'infància i adolescència / Observatori O-17

Els infants i joves de Barcelona consideren la seva salut com satisfactòria però gairebé a la meitat d’ells no els hi agrada el seu cos en la seva totalitat i tenen una addicció forta amb l’ús del mòbil. El 70% dels joves no dormen les hores suficients i hi ha un problema de sobrepes per no practicar prou esport. A més, 1 de cada 3 adolescents fumen i 3 de 4 joves d’entre 15 i 16 anys ja ha tastat l’alcohol.

L’Observatori 0-17 BCN, vides i drets de la infància i l’adolescència a la ciutat ha publicat el seu darrer informe per posar en alerta com actuen o com els afecten diversos aspectes als infants i joves de la ciutat de Barcelona. Aquesta eina de l’Ajuntament de Barcelona analitza, fa seguiment i consulta dades relatives a la infància i l’adolescència de la ciutat amb visió integral i mirada prioritària cap a les situacions de més vulnerabilitat social.

Les dades que mostra el darrer informe posen al focus al fet que  1 de cada 3 infants de 10 a 12 anys i un 44% dels i les adolescents no es mostren prou satisfets amb el seu cos. A més, pel sistema patriarcal, les nenes i noies es mostren molt més insatisfetes amb el seu cos que els nois (quasi 20 punts percentuals de diferència).

De fet, el 27,1% dels nens i nenes entre 10 i 12 anys diu no estar prou satisfet amb el seu cos, amb diferències significatives entre nens i nenes. Entre els infants poc o gens satisfets, el 59,9% són nenes i el 40,1% són nens. La insatisfacció amb la imatge corporal augmenta amb l’edat (44,1% entre els i les adolescents) i amb el mateix patró per sexe: el 52% dels insatisfets són noies i el 36,3% són nois.

Un altre dels aspectes que estudia l’informe és l’estat de la salut sexual i reproductiva. El 14,5% d’adolescents declaren no haver usat cap mètode anticonceptiu i la taxa de fecunditat és de 6 per cada mil adolescents. A banda, la taxa d’interrupcions voluntàries de l’embaràs és de 13 per cada mil adolescents.

Un altre tema on s’ha centrat l’informe de l’observatori són les addiccions i la salut mental. Pel que fa a les addiccions, gairebé 1 de cada 3 adolescents fumen i afirmen haver consumit cànnabis alguna vegada. Sobre les begudes, 3 de cada 4 als 15 i 16 anys ja han tastat l’alcohol. En general, el contacte actiu dels adolescents amb substàncies addictives com el tabac, l’alcohol i el cànnabis augmenten amb l’edat, fent un salt important entre els 15 i 16 anys i els 18 i 19 anys.

El que s’anomena com ús de les pantalles és una de les addiccions més perilloses que pateixen els infants i joves. En relació a l’ús del mòbil, el 45,5% dels i les adolescents entre 13 i 19 anys en fan un ús problemàtic, un 41,2% de forma ocasional i un 4,3% de forma freqüent. Així com amb l’ús dels mòbils es dóna una major prevalença entre les noies (49,6%) que entre els nois (41,7%), en relació a l’ús d’internet passa a la inversa: un 39,1% dels i les adolescents en fan un ús problemàtic: un 33,1% de forma ocasional i en un 6% de forma freqüent. D’entre els problemàtics, un 41,2% són nois respecte el 36,9% de noies.

El risc de patir un problema de salut mental és significatiu tant en la infància com en l’adolescència (6%) i la prevalença efectiva de malalties mentals és del 3,5%. Més específicament, la probabilitat de patir algun problema de salut mental (escala SDQ) és del 5,9% en infants entre 4 i 14 anys, essent força més alt per als nois (7%) que per a les noies (4,5%). Més enllà d’aquest risc potencial, la prevalença efectiva de les malalties mentals (depressió o ansietat) entre els adolescents de 15 a 17 anys és del 3,5%, lleugerament més alta entre les noies (4,1%) que entre els nois (2,9%).

Una pregunta que sempre es fa a les enquestes és el grau de satisfacció amb la salut. Aquest aspecte de la vida està globalment molt ben valorat tant pels nens d’entre 10 i 12 anys (85%) com pels adolescents entre 13 i 19 anys (63%), tot i la important davallada que s’observa en el pas de la infància a l’adolescència. L’informe també marcar estar atents al 12% d’infants entre 10 i 12 anys que expressen malestars corporals freqüents (mal de cap, d’estómac o d’esquena) i al 14,9% que declaren haver tingut dificultats per dormir 5 dies o més a la setmana.

En aquest sentit, dins del que s’entén per hàbits saludables de descans, alimentació i exercici, l’informe destaca que en tots tres aspectes les millores són necessàries perquè els indicadors estan molt per sota dels hàbits recomanats. Una gran part d’infants i molts adolescents no dormen suficients hores al dia (43% dels infants i 70% dels adolescents) i molt pocs mengen les 5 racions de fruita recomanades al dia (7,1%). Tot i que el 76,0% declaren fer exercici físic de manera regular fora de l’horari escolar, 1 de cada 4 infants i adolescents no en fan o en fan de forma insuficient.

Això fa que 4 de cada 10 infants estan per sobre del pes adequat a la seva edat i 3 de cada 10 ho estan en l’adolescència. Més concretament, un 36,7% dels infants als 8 i 9 anys no tenen un pes adequat a la seva edat (el 24% sobrepès i el 12,7% obesitat), amb més afectació entre els nois que entre les noies. Tot i que les xifres de sobrepès i obesitat disminueixen amb l’edat, el 25,3% dels i les adolescents continuen tenint pesos inadequats: el 18,4% sobrepès i el 6,9% obesitat.

Deixa un comentari

No publicarem la teva adreça de correu.


*