L’aigua, un dret inaccessible per a 663 milions de persones

Segons UNICEF, al voltant de 2,1 bilions de persones no tenen accés a aigua segura. Les malalties que d'aquí se'n deriven provoquen la mort de 800 nens cada dia. Molts d'aquests nens passen hores cada dia caminant per recollir aigua i sovint deixen d'anar a escola

Carla Benito
 
 
 
Un nen beu aigua al turó Kinyinya. El punt d'aigua havia estat inaugurat per UNICEF per a les 2500 persones en la comunitat / UNICEF

Un nen beu aigua al turó Kinyinya. El punt d'aigua havia estat inaugurat per UNICEF per a les 2500 persones en la comunitat / UNICEF

Des de 1990, 2.600 milions de persones han aconseguit accés a fonts d’aigua segura, però encara avui 663 milions de persones veuen incomplet el seu dret a l’aigua, sobretot en zones rurals. A més, uns 800 nens moren cada dia per malalties diarreiques relacionades amb la falta d’aigua potable i sanejament adequat. 

L’aigua és essencial per a la vida i donada la seva importància cada any es commemora el Dia Mundial de l’Aigua el 22 de març. L’Organització Mundial de la Salut explica que la quantitat d’aigua dolça existent a la terra és limitada, i la seva qualitat està sotmesa a una pressió constant. La conservació de la qualitat de l’aigua dolça és important per al subministrament d’aigua de beguda, la producció d’aliments i l’ús recreatiu. Sovint, la qualitat de l’aigua es pot veure compromesa per la presència d’agents infecciosos, productes químics tòxics o radiacions. Avui en dia, més del 80% de les aigües residuals tornen a la natura sense tractament i sense ser reutilitzades, amb tota la contaminació que això implica.

Els nens recullen aigua no tractada d’un corrent prop de les seves cases a Burundi / UNICEF

“Quan un nen té aigua segura, té una possibilitat d’aprendre, jugar i tenir una infantesa”

Segons un programa de control sobre el progrés de l’aigua, el sanejament i la higiene, al voltant de 2,1 bilions de persones no tenen accés a aigua segura. Molts nens passen hores cada dia caminant per recollir aigua, de vegades perdent la possibilitat d’anar a escola. Paral·lelament, la manca d’instal·lacions d’aigua i sanejament als centres educatius és una causa important d’abandonament escolar. A més, molts infants falten sovint a l’escola com a conseqüència de malalties relacionades amb l’aigua, cosa que els fa impossible seguir un ritme d’aprenentatge adequat. Això es veu accentuat en el cas de moltes nenes que, en arribar a la pubertat i tenir la menstruació, deixen d’anar al col·legi per manca de latrines separades per sexes.

Aigua neta, lavabos bàsics i bones pràctiques d’higiene com el rentat de mans constitueixen una combinació senzilla i poderosa per a la supervivència i el desenvolupament dels nens. La mala qualitat de l’aigua i la manca d’higiene poden ser vehicle de transmissió de diverses malalties que limiten les possibilitats de desenvolupament físic i mental d’infants en edat escolar.

De fet, uns 800 nens moren cada dia (300.000 a l’any) per malalties diarreiques relacionades amb la falta d’aigua potable i sanejament adequat. A més, els nens amb diarrees freqüents tenen un alt risc de desnutrició.

Per revertir aquesta situació, la campanya Gotes per al Níger d’UNICEF va començar el curs 2008-2009 i, des de llavors, estudiants de totes les edats han pogut conèixer més coses sobre el dret a l’aigua i el dret a l’educació, i aportar-hi les seves gotes.

(A l’esquerra) Nitije Beatrice, 22, que està prenyada i és mare de dos nens, ha de caminar 4 hores per tal d’agafar 20 litres d’aigua d’un punt d’aigua que serveix a més de 3.000 persones / UNICEF

Disponible, accessible, segura, acceptable i assequible: com ha de ser el agua

Léo Heller, relator especial de nacions unides pels Drets Humans a l’aigua i el sanejament, va visitar Barcelona fa pocs mesos. Durant una de les conferències que va oferir va mostrar-se preocupat per la crisis hídrica que amenaça la conca mediterrània, per la gran part de la humanitat que no té accés a aigua potable i pel 30% que no pot sanejar l’aigua.

Els Drets Humans a l’aigua garanteixen a totes les persones, sense discriminació, aigua per ús personal i domèstic. Disponible, accessible, segura, acceptable i assequible: cinc principis que conformen el contingut normatiu del dret a l’aigua. Per altra banda, els Drets Humans al sanejament garanteixen a totes les persones, sense discriminació i a totes les esferes de la vida, solucions de sanejament. Ha d’estar disponible, accessible, assequible, de forma segura, social i culturalment acceptable, promovent la privacitat i la dignitat, paràmetres on les dones i nenes són les més afectades en general.

Deixa un comentari

No publicarem la teva adreça de correu.


*