La majoria de casos de LGTBI-fòbia a Catalunya no es denuncien

L'Observatori Contra l'Homofòbia va registrar 113 incidències contra el col·lectiu LGTBI l'any 2018 i demana instruments eficaços, pròxims i còmplices per a combatre la infradenúncia

Victòria Oliveres
 
 
 
La meitat de casos d'homofòbia a Catalunya no es denuncien | Movilh Chile

La meitat de casos d'homofòbia a Catalunya no es denuncien | Movilh Chile

Dos de cada tres incidències relacionades amb la LGTBI-fòbia l’any passat a Catalunya no es van arribar a denunciar. Així ho conclou el quart Informe de l’Estat de l’LGTBI-fòbia a Catalunya de l’Observatori Contra l’Homofòbia (OCH), que va registrar, durant el 2018, 113 casos d’agressió o vulneració de drets a persones LGTBI pel fet de ser-ho, dos més que l’any anterior.

Aquest nou estudi reflecteix que el nombre d’incidències que es comuniquen a l’OCH o que aquest ens observa d’ofici es mantenen constants, però que han augmentat aquelles que no segueixen un itinerari oficial de denúncia. El 2017 van ser 31 les persones que, malgrat haver patit discriminació o violència per raó d’orientació sexual, identitat o expressió de gènere, no van voler continuar amb un procés jurídic o administratiu. En canvi, el 2018, va haver-hi fins a 71 casos en què les afectades només van voler notificar el succés perquè l’OCH en tingués constància, però no emprendre vies legals.

El president de l’OCH, Eugeni Rodríguez, explicava durant la presentació de l’informe que “això es deu a la desafecció del col·lectiu cap als canals oficials”. Per això, demanava “instruments eficaços, pròxims i còmplices per a combatre la infradenúncia”. Concretament, des de l’observatori recomanen que es puguin presentar denúncies per LGTBI-fòbia en qualsevol comissaria dels Mossos d’Esquadra de Catalunya i que s’apropin els agents d’aquest cos a espais on es troben les víctimes.

L’informe també conclou, però, que un 11,5% de les incidències segueixen un procés penal, una via poc freqüent per l’elevat cost econòmic i temporal que pot tenir. Un altre 15% dels casos segueixen l’itinerari del deure d’intervenció, un protocol aprovat per la Generalitat de Catalunya en el desenvolupament de la Llei 11/2014 contra l’homofòbia. Aquest deure fa que els empleats de l’administració pública puguin intervenir en situacions de vulneració.

Incrementa la transfòbia

Les incidències contra persones trans van ser les que més van augmentar l’any passat, passant de 19 a 28 casos registrats. Per això, l’OHC demana potenciar organismes com l’Oficina per la No Discriminació de Barcelona, on es treballen les diferents discriminacions per generar polítiques que donin resposta a les vulneracions patides.

La meitat de les incidències registrades segueixen sent contra homes gais i bisexuals. Els casos que afecten aquest col·lectiu s’han mantingut estables i s’han reduït les que afecten dones lesbianes i bisexuals, respecte de l’any anterior. També s’ha registrat un nombre similar d’incidències “generalistes”, la categoria utilitzada pels fets que afecten tot el col·lectiu LGTBI o una gran part d’aquest, ja que no es registren els incidents en funció de la identitat de la víctima.

Les agressions físiques predominen contra homes gais i bisexuals i persones trans

La majoria d’agressions físiques registrades són contra homes gais i bisexuals (11 casos) i contra les persones trans (4 casos). Tot i això, les incidències principals són les verbals, les que més pateixen les dones lesbianes i bisexuals juntament amb l’assetjament.

Les incidències que més han augmentat han estat les que es donen en l’àmbit institucional, que s’han multiplicat per quatre, passant de 4 a 12, i també s’han incrementat els casos d’amenaces.

A part, s’han registrat més del doble d’incidències relacionades amb el dret d’admissió, sobretot contra persones trans. Per això, l’OCH fa una crida a prioritzar les inspeccions als espais d’oci que vulnerin drets fonamentals com és el de la no discriminació per raó d’orientació sexual i/o identitat de gènere.

Davant de l’increment de les incidències en l’àmbit laboral, l’OCH demana a la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies que desenvolupi amb les entitats especialitzades i els sindicats l’article de la Llei 11/2014 sobre la integració del dret a la igualtat de tracte i oportunitats de les persones LGBTI.

Reclam d’un treball integral

“Estem diagnosticant un patró concret d’agressors que són homes joves que actuen en grup contra el col·lectiu durant els caps de setmana en zones d’oci, especialment els divendres a la ciutat de Barcelona”, explicava Rodríguez al Centre LGTBI de Barcelona.

Per això considera necessari constituir una taula de treball per a abordar aquestes violències, fer que l’OCH part interessada en els processos administratius sancionadors i posar en funcionament recursos i serveis permanents 24 hores, com per exemple un canal de Whats App, amb professionals especialitzats i específics per al col·lectiu LGTBI.

D’altra banda, l’informe també recomana “impulsar l’aprovació de la Llei contra la discriminació per orientació sexual, identitat o expressió de gènere i característiques sexuals, i d’igualtat social de lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals, transgèneres i intersexuals registrada al Congrés dels Diputats”, que ha començat el seu tràmit parlamentari.

Aquest és el quart informe que es fa des de l’aprovació de la Llei 11/2014. Amb aquest treball, l’Observatori Contra l’Homofòbia pretén fer un seguiment de l’aplicació del marc legal a Catalunya i la seva afectació sobre la realitat de la LGTBI-fòbia, obtenir un diagnòstic de tipus quantitatiu i un altre d’orientació qualitativa.

Deixa un comentari

No publicarem la teva adreça de correu.


*