Treball

Les Kellys i la lluita contra la precarietat

17/09/2018 - Pol Gibert i Beatriz Silva

Hauríem de preguntar-nos per què un dels treballs més precaris que existeixen en la nostra societat es continua realitzant exclusivament per dones. La bretxa salarial és un dels reptes pendents de la nostra economia però ho és encara més en les rendes més baixes.
1 2 3 4