Miguel Pajares

Miguel Pajares
Sobre Miguel Pajares

Miguel Pajares és antropòleg social, investigador a la Universitat de Barcelona i president de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR) Més articles

Tortura al Mediterrani

18/08/2019 - Miguel Pajares

Els governs europeus estan trencant els tractats contra la tortura: després del que les persones rescatades han patit, les mantenen, dia rere dia, a la coberta dels bucs que les han salvades de la mar, amuntegades, emmalaltint i idesesperant-se. No crec que sigui exagerat dir que els governs europeus estan practicant la tortura