Malcolm McCarthy Herrera

Malcolm McCarthy Herrera
Sobre Malcolm McCarthy Herrera

Actor Contacte: Twitter | Més articles

A propòsit de la carta oberta del Lliure i del seu ‘Àngels a Amèrica’

06/11/2018 - Malcolm McCarthy Herrera

El Teatre Lliure ha estrenat la seva versió d''Àngels a Amèrica', en la que el personatge de Belize, un home afroamericà, és interpretat per un actor blanc. Segle XXI i encara hem de sentir que d'entre tots els actors negres de Catalunya no n'hi ha cap capaç d'interpretar-lo. És reduir el nostre talent i esforç a l'insignificant. I és que sempre hem hagut de lluitar més que els blancs per guanyar el mateix respecte