José Mansilla

José Mansilla
Sobre José Mansilla

Antropólogo urbano y miembro del Observatori d’Antropologia del Conflicte Urbà (OACU) Contacte: Twitter | Més articles

I, de sobte, L’Hospitalet

13/03/2018 - José Mansilla

Tot un conjunt de plans i inversions contribuiran a incrementar, encara més, l'impacte físic i social sobre un territori ja altament compacte, amb implicacions en zones fràgils mediambiental -el Delta del Llobregat i la desembocadura del Besòs- i socialment parlant, sense articulació entre les mateixes i realitzades amb l'única finalitat d'obtenir rèdits del sòl disponible