Gaby Poblet

Gaby Poblet
Sobre Gaby Poblet

Antropòloga social, especialitzada en migracions internacionals. Associació Europa Sense Murs Contacte: Twitter | Més articles

La crisi de refugiats del Triangle Nord d’Amèrica Central

20/07/2018 - Gaby Poblet

El nivell de violència és dels més alts del món, principalment a causa del fenomen de les maras, per això la població fuig terroritzada a altres països en busca de refugi i asil. La majoria de persones migrants i refugiades centreamericanes es dirigeixen a Mèxic i als Estats Units, però moltes venen a Catalunya i a altres llocs d’Espanya, ja que és un destí més segur i barat