Francesc Mateu

Francesc Mateu
Sobre Francesc Mateu

Francesc Mateu. Metge, exdirector d'Oxfam Intermón a Catalunya i expresident de lafede.cat Contacte: Twitter | Més articles

Estat de benestar o estat de drets

21/01/2019 - Francesc Mateu

Les mesures més eficaces per a revertir les conseqüències de la crisi passen per uns serveis públics de qualitat. Allò que es denomina estat del benestar, i que hauríem d'anomenar estat dels drets, és una eina per aconseguir que qualsevol tingui oportunitats. Però el mantra que ens han venut que allò privat funciona millor és més fort que les voluntats dels polítics per a revertir unes privatitzacions que només fan que incrementar les desigualtats

Estado de bienestar o estado de derechos

21/01/2019 - Francesc Mateu

Las medidas más eficaces para revertir las consecuencias de la crisis pasan por unos servicios públicos de calidad. Lo que se denomina estado del bienestar, y que deberíamos llamar estado de los derechos, es una herramienta para conseguir que cualquiera tenga oportunidades. Pero el mantra que nos han vendido de que lo privado funciona mejor es más fuerte que las voluntades de los políticos para revertir unas privatizaciones que sólo hacen que incrementar las desigualdades

La prova del coto, Iemen

18/11/2018 - Francesc Mateu

Tenim líders polítics amb mirada curtplacista, tant en el temps com en l'espai. Analitzen les qüestions amb la mirada posada a pocs anys vista (els que falten per a les properes eleccions) i la distància que els separa de la frontera amb el país veí. Així establim uns drets diferents en funció del passaport en lloc de fer-ho en funció de l'essència del que som: éssers humans