Carla Benito

Accessibilitat i al·licients en publicitat: factors que incrementen la quantitat i la gravetat de les addiccions al joc

25/04/2018 - Carla Benito

L'any 2017 a Espanya la indústria del joc online va invertir més de 220 milions d'euros en concepte de publicitat. El joc patològic, segons Jugadores Anónimos, "destrossa la vida" de les persones que el pateixen però ara per ara les polítiques de joc responsable estan aturades. Àngels González, psiquiatra especialitzada en joc patològic, ho atribueix a la falta d'interès de polítics i a la reticència de la indústria del joc

Denuncien que hospitals públics cobren de manera irregular l’atenció hospitalària a les persones sense targeta sanitària

23/03/2018 - Carla Benito

Una pacient evidencia que International Care Patient Assistance (ICPA), l'empresa encarregada de gestionar la facturació de l'assistència sanitària del pacient estranger a l'Hospital del Mar, estava cobrant més per atendre-la que el que estableixen els preus públics. ICPA factura segons les tarifes del mercat assegurador internacional i l'Hospital defensa que només percep l'import dels serveis prestats segons el cost públic més un 5% que ICPA va oferir en guanyar el concurs públic
1 7 8 9 10